POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Wypoczynkowy Passat Marcelina Dec-Ceglarek z siedzibą w Niechorzu (72-350) przy ul. Marynarskiej 3, NIP 857 179 42 85, zwany dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego i e-mail, rezerwacji i świadczenia usług noclegowych, noclegowych z wyżywieniem, pobytów i rehabilitacji. Ponadto, celem ich przetwarzania jest udokumentowanie wykonania usługi zgodnie przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia Stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku pobytem. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i handlowych. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług przez Dom Wypoczynkowy Passat. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych są odrębnie wyrażone zgody Gościa. Przetwarzanie danych osobowych przez monitoring wizyjny jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi), firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu, organom państwowym uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych.
 5. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelowych będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe pozyska w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 6. W ograniczonym zakresie mogą być zbierane dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookie znajdujących się na stronie internetowej. Przy pierwszej wizycie na stronie Dom Wypoczynkowy Passat użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 7. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
  1. a. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 8. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
  1. a. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  2. b. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,
  3. c. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,
  4. d. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,
  5. e. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy,
  6. f. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę
 9. Niektóre pliki cookies mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
  1. a. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,
  2. b. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np.: prawa podatkowego). Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto Administrator udostępnia do kontaktu adres e-mail: marcelina.dec-ceglarek@dw-passat.pl. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG (z wyjątkiem Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską). Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.
 14. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.
 15. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.