PROJEKTY I FUNDUSZE

Nazwa projektu: Rozwój działalności oraz podniesienie konkurencyjności Domu Wypoczynkowego Passat przy wykorzystaniu wodnego potencjału obszaru LSR oraz poprzez wprowadzenie nowych usług i montaż instalacji fotowoltaicznej.
Beneficjent: Dom Wypoczynkowy Passat Marcelina Dec-Ceglarek
Planowany okres realizacji: Lata 2021 – 2022
Opis projektu i planowane efekty operacji: Celem projektu jest modernizacja budynku Domu Wypoczynkowego Passat, poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup wyposażenia oraz zatrudnienie jednej osoby w okresie 3 lat (sezonowo przez 5 miesięcy w roku).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności obszaru LSR poprzez zwiększenie dostępności i zakresu usług w przedsiębiorstwie Dom Wypoczynkowy Passat.
Beneficjent: Dom Wypoczynkowy Passat Marcelina Dec-Ceglarek
Planowany okres realizacji: Lata 2020 – 2021
Opis projektu i planowane efekty operacji: Celem projektu będzie modernizacja budynku Domu Wypoczynkowego Passat, poprzez montaż windy osobowej i prace wykończeniowe, zakup wyposażenia oraz utworzenie nowego miejsca pracy na okres 3 lat.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020